Vi lever i en tid med store endringer og hvor stadig flere "våkner" opp og spør seg selv om det livet de lever virkelig er alt.... Er det dette som er meningen med livet? Mange føler seg mettet av det livet man lever og ønsker å hoppe av karusellen, for å søke å finne veien tilbake til kjernen i seg selv. 

Hvordan får vi så kontakt med kjernen i oss selv? 

Vi oppnår kontakt med sjelens lys når vi søker inn i hjertets stillhet og slipper det mentale fokus. Når vi evner å hvile dypt i hjertet vil vi oppleve en tilstand av fred, harmoni, glede og kjærlighet.

Ved å forløse de tunge smertelag som ligger som et forsvar rundt hjertet vil vi etterhvert nå inn til hjertets indre flamme. Når denne flammen tennes vil vi gradvis kunne transformere bort de sider av vår personlighet (ego) som hemmer og begrenser oss i å komme i kontakt med vårt autentiske selv (sjelen). Vi vil dermed kunne oppnå økt bevissthet, og etterhvert få en forståelse av hva som er vår sjels oppgave i dette liv og hvilke gaver eller kvaliteter det er meningen vi skal bringe ut i verden.

Som integral terapeut kan jeg bidra til å være din støttespiller på veien til å finne tilbake til ditt autentiske selv.