Integral terapi er en psykoterapeutisk behandlingsform som baserer seg på en psykologisk modell som omfavner hele mennesket - inkludert den åndelige dimensjon. Denne behandlingsform er svært egnet for å lege personlighetens sår og dysfunksjoner fra kjærlighetssvik og traumer ifra barndom og ungdomstid. 

I denne behandlingsmetoden arbeider vi med følelseslagene som ligger i vårt hjertesenter og som stenger av for den levende flammen i hjertet. Dette kan være følelser som f.eks angst, sinne, skyld, sorg, håpløsthet, ensomhet eller en udefinerbar indre smerte. 

Denne behandlingsform er et dynamisk samspill mellom psykoterapi og healing hvor det gis muligheter for forløsning av følelser, forsoning, tilgivelse, indre erkjennelser, omprogrammering av forsvarsverk/strategier, bevissthetsutvidelse m.m. 

Behandlingens oppbygning:

Inntuning -  jeg guider en kort inntuning hvor du kommer i dypere kontakt med din sjel.

Samtale - gjennom samtale søker vi å finne frem arbeidspunkt(er) for terapien.

Avspenning på benk - jeg veileder/guider avspenningen.

Hjerteåpning og følelsesforløsende terapi - her er muligheter for å forløse og heale blokkerte følelseslag og traumer i dette liv - eller tidligere inkarnasjoner. 

Gjenopplevelsesterapi - dersom det er vanskelig å få forløst en følelse kan man gå tilbake i tid og gjenoppleve konkrete hendelser for å få fatt på dybden og årsaken til den gitte følelse (kan være en hendelse i dette liv - eller tidligere inkarnasjoner). 

Helliggjørelsesterapi - en levendegjørelse av kroppen hvor vibrasjonen i legemene fylles med livgivende og healende lys.

I tillegg er det også muligheter for bl.a indre erkjennelser og en opplevelse av sin dypere åndelige identitet.

En behandling varer vanligvis i 1,5 - 2 timer.

Det anbefales et terapiforløp over 3 ganger hvor det går 3-4 uker mellom hver gang.

Dette er en behandlingsmetode hvor du selv er delaktig og har ansvar for egen prosess. Som terapeut er jeg en veileder og støttespiller underveis i prosessen.