Regresjon/tidligere liv terapi skiller seg fra ren regresjon ved at man her arbeider med healing og forløsning av de temaer/hendelser man kommer i kontakt med.

Våre tidligere liv påvirker oss i stor grad i vår hverdag. Minner fra tidligere liv ligger lagret i kroppens celler og er med på å påvirke oss ubevisst gjennom våre daglige handlingsmønstre, tanker og følelser. 

Regresjonsterapi kan gi deg økt/utvidet bevissthet rundt og en dypere aksept av ditt nåværende liv. 

Regresjonsterapi anbefales dersom man etter flere runder med samme tema ikke kommer videre i vanlig integral/healing terapi. 

Varighet ca 1 - 1,5 timer.