Reiki healing er en eterisk healingsform som fungerer gjennom berøring. Behandlingen foregår liggende på benk og tar for seg ulike områder på kroppens forside og bakside. Denne form for healing kan styrke det fysiske legemet og gi vitalitet. Den kan ha positiv effekt på immunforsvar og kroppens evne til regenerering, og kan være til god nytte før og etter operasjon. Reiki kan berike og understøtte behandlinger som soneterapi, akupunktur, kiropraktikk, psykoterapier m.m.

Det anbefales å starte opp et forløp som går 3 dager etter hverandre da dette vil sette igang en indre rensning av kroppen og utskillelse av giftstoffer. 

Jeg benytter den opprinnelige form for reikihealing som ble kanalisert gjennom japaneren Mikao Usui. 

Varighet ca 1 - 1,5 timer.